Velden zijn niet correct ingevuld

Over Safe Inspecties

Safe Inspecties is voortgekomen uit het familiebedrijf Moes Installatietechniek. Het familiebedrijf houdt zich bezig met zowel W-installatie, E-installatie, als de installatie van energiesystemen. De medewerkers krijgen tijdens het installatiewerk veel technische installaties onder ogen. Verscheidene situaties uit de praktijk illustreerden "hoe het niet moet". Wanneer de geldende richtlijnen conform de NEN niet worden gehanteerd ontstaan onveilige (werk)situaties. Dit kan leiden tot direct gevaar voor medewerkers en bewoners. Als u door nalatigheid de veiligheid of soms zelfs volksgezondheid in het geding brengt, bent u hier als eigenaar van de installatie verantwoordelijk voor. Wat veel mensen ook niet weten is dat verzekeraars niet uitkeren bij brand- of waterschade als er geen keuringsrapport overlegd kan worden.

Safe Inspecties helpt bedrijven een weg te vinden in de wirwar van wetten en regels. Wij voeren de verplichte keuringen en inspecties uit aan uw technische installaties voor oplevering of tijdens periodieke controlemomenten.


Onze werkwijze

1. Een interview met de installatieverantwoordelijke

Aan de hand van een rondleiding door het gebouw met de installatieverantwoordelijke stellen we vragen over de huidige installaties, de status ervan en het onderhoud.

2. Controle van de installatietekening

Wanneer de installatietekening beschikbaar is, wordt deze erbij gepakt. De tekening geeft ons meer inzicht in de opbouw van de installatie.

3. Visuele inspectie van de installaties

De installatie wordt onderworpen aan een visuele inspectie. Hoe ziet de bekabeling eruit, hoe zien de verschillende onderdelen eruit en wat is de staat van de materialen.

4. Thermografische inspectie

Er worden foto's worden gemaakt met een speciale camera die temperatuurverschillen kan detecteren. Hierdoor kan vroegtijdig een probleem in de installatie worden ontdekt en opgelost.

5. Aardcircuitmeting

Door een intensieve meting wordt gekeken of er sprake is van lekstroom.

6. Isolatieweerstandmeting

Door vuil, vocht en/of beschadigingen kan de isolatieweerstand zijn afgenomen. Bij een isolatieweerstandmeting meten we de weerstand tussen een geleider en de aarde.

7. Controleren van de werking aardlekschakelaars

Een aardlekschakelaar moet reageren wanneer er een lekstroom is in de installatie. Om de tijdige uitschakeling van de installatie te garanderen controleren we de werking van de aardlekschakelaars.

8. Opmaak keuringsrapport

U ontvangt een keuringsrapport met de bevindingen die wij hebben gedaan tijdens de controle en inspectie. In het keuringsrapport staan ook de aanbevelingen om de installatie te optimaliseren, mocht dit noodzakelijk zijn.


 

Kwaliteit voor installaties Nederland

Logo SEI

Uneto VNI