Velden zijn niet correct ingevuld

NEN 1078 Keuring; een gasinstallatie keuren

Bij nieuwbouw is het van belang dat de geplaatste gasinstallaties worden gecontroleerd op basis van de NEN 1078. In deze norm worden eisen gesteld voor nieuwe huishoudelijke gasinstallaties en vergelijkbare installaties in het MKB voor handel, horeca en nijverheid. Onveilige situaties moeten we waar mogelijk vermijden. NEN 1078 ziet hier op toe. Door nauwkeurige inspectie met een strikte keuring van de gasinstallaties worden ongelukken voorkomen. Wij komen in ons werk vaak tegen dat er tijdens de bouw fouten in installaties over het hoofd zijn gezien. Wij toetsen installaties dan ook op veiligheid, doelmatigheid en deugdelijkheid conform de NEN 1078. Bij plaatsing van nieuwe gasinstallaties is een NEN 1078 Keuring verplicht. Ook bij vernieuwing of uitbreiding van bestaande gasinstallaties in verband met onderhoud, renovatie of verbouwing zijn controles, inspecties of veiligheidskeuringen noodzakelijk.

Wilt  u een gasinstallatie keuring aanvragen?

Wilt u advies over de juiste keuring of gelijk een keuring aanvragen? Neem gerust contact met ons op.