Velden zijn niet correct ingevuld

NEN 1010 Keuring; een nieuwe elektrische installatie keuren

De NEN 1010-keuring is de opleveringsinspectie van een elektrische installatie. In het Bouwbesluit staat dat een nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Wanneer u een nieuwe elektrische (deel)installatie in gebruik neemt, is het belangrijk om de installatie te laten controleren. Een laagspanningsinstallatie moet deugdelijk zijn en veilig in werking kunnen worden gesteld. Safe Inspecties voert NEN 1010 keuringen uit aan technische installaties.

Keuring aanvragen

Waarom een NEN 1010 keuring laten uitvoeren?

  • Een NEN 1010-keuring met daarbij behorende rapportage geeft weer dat de installateur uw elektrische installatie daadwerkelijk volgens de wettelijke eisen heeft aangelegd. Zonder NEN 1010 inspectierapport, geen bewijs.
  • De Arbowet verplicht werkgevers om de veiligheid van medewerkers te borgen, ook op het gebied van de elektrotechnische installaties. Zonder rapport is het niet aantoonbaar dat uw nieuwe installatie veilig is.

Meer weten over de NEN 1010 keuring of een afspraak maken?

Een keuring wordt altijd in overleg met u uitgevoerd. Wilt u een afspraak maken of meer weten over de NEN 1010 keuring, dan kunt u contact met ons opnemen.