Velden zijn niet correct ingevuld

VEWIN Keuring; een waterinstallaties keuren

VEWIN is de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. VEWIN heeft in de drinkwaterwerkbladen bepalingen en richtlijnen opgenomen die moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen. Als eigenaar of exploitant van een drinkwaterinstallatie bent u verantwoordelijk voor de juiste aansluiting van een waterinstallatie en het beheer ervan. Om risico's te vermijden en de veiligheid van medewerkers en bewoners te garanderen is het noodzakelijk om een VEWIN keuring voor waterinstallaties uit te laten voeren.

Keuring aanvragen

Wanneer moet u een keuring van uw waterinstallaties laten uitvoeren?

Een leidingwaterinstallatie moet uit het oogpunt van de volksgezondheid worden getest op veiligheid en doelmatigheid;

Voor ingebruikname

Wanneer er sprake is van de aanleg van een nieuwe leidingwaterinstallatie vindt er voor ingebruikname een controle en inspectie plaats. Maar ook bij uitbreidingen, wijzigingen, gedeeltelijke vernieuwingen dient er een keuring worden toegepast. Tijdelijke leidingwaterinstallaties vallen ook onder het toepassingsgebied van deze norm.

Periodiek

Periodiek moet er een visuele controle en meting plaatsvinden, waarbij onder andere de keerkleppen worden gecontroleerd. Ook wanneer er reparaties hebben plaatsgevonden of als er onderhoud heeft plaats gevonden aan de leidingwaterinstallatie moet er opnieuw worden getoetst of de installatie aan de geldende eisen en richtlijnen voldoet.

Wilt  u een waterinstallatie keuring aanvragen?

Een schriftelijk rapport met de keuringsresultaten laat zien dat u voldoet aan de aan u gestelde eisen. Wilt u een keuring aanvragen of meer informatie aanvragen? Dan kunt u ons altijd vrijblijvend bellen of via onderstaand contactformulier uw gegevens achterlaten.